Komplexní psychosomatický přístup k rodičce ve výuce porodní asistence

Červen 18, 2008 at 8:53 am Napsat komentář

V nedávné době se vrátily studentky z odborné praxe na porodním sále a v rámci zápočtu měly prezentovat kazuistiky týkající se porodu v malých skupinách (8 studentek).

Příklad kazuistiky:

Jedna ze studentek popisuje průběh porodu ženy, druhorodičky, která přichází na porodní sál nemocnice v doprovodu duly (laické pomocnice při porodu). Studentka začíná svoji prezentaci: „Rodička přišla již na konci první doby porodní, z porodní branky zbývá lem, ozvy plodové byly v pořádku, klientka byla napojena na CTG, byla sepsána anamnéza. Práce s klientkou byla obtížná, žena s námi nespolupracovala.“

Ptám se, jak nespolupráce vypadala. Studentka odpovídá: „No, když jsme jí něco řekly, radily, tak nás vůbec neposlouchala. Poslechla vždy jen dulu. Takže my jsme něco řekly, dula to zopakovala a paní teprve pak zareagovala.“ Na dotaz, proč se žena takto chovala, nedokázala studentka odpovědět. Porod proběhl bez problémů, žena žádala, aby mohla porodit v sedě, což jí bylo umožněno. Během půl hodiny se narodil ženě zdravý syn. Po porodu jej odmítala svěřit dětské lékařce k vyšetření, chtěla jej mít u sebe v kontaktu skin-to-skin. Což není v této porodnici zvykem.

Na této kazuistice zcela fyziologického porodu můžeme sledovat minimálně tři příběhy.

  1. Příběh porodu: Žena přichází do zařízení na konci první doby porodní, porod probíhá v zařízení zcela fyziologicky. Rodička i novorozenec jsou zdrávy a je zajištěn jejich blízký kontakt.
  2. Příběh rodičky: Neznáme celý, i když je velmi podstatný. Z vyprávění studentky vyplývá, že rodička nedůvěřuje personálu nemocnice, na svoji ochranu zvolila doprovod laické pomocnice. Preferuje přirozený porod bez zásahů zdravotníků do té míry, že tráví v domácím prostředí co nejdelší dobu. Do porodnice přichází až k porodu, kde se snaží za podpory duly obhájit své představy a zájmy své a svého dítěte. Můžeme se domnívat, že klientka vycítila negativní postoj zdravotníků k ní z neverbální a paralingvistické složky komunikace. Zde se můžeme jen domnívat, proč se rodička chovala takovým způsobem: první porod neprobíhal dle přání rodičky, trauma prvního porodu, event. striktně přírodní styl života spojený s nedůvěrou v zásahy zdravotníků do porodního děje.
  3. Příběh studentky (porodní asistentky): Z vyprávění zaznívá (vnímají ostatní studentky a vyučující): „ta paní byla nějaká jiná, divná“, vlastní pocit důležitosti a nezbytnost rad, které „zajišťují“ ten správný porod. Přání klientky byly nakonec respektovány jakoby „z donucení“. Je cítit napětí ve vztahu mezi porodní asistentkou, klientkou a dulou. Studentka si svůj postoj neuvědomuje, cítí pouze neuspokojení z práce s rodičkou, popuzení, že rodička neakceptuje její pokyny a odbornost, že jí nedůvěřuje. Má pocit, že dělá maximum, aby ženě vyhověla a ta s ní nenavazuje bližší vztah.

 

Cílem práce se studentkami bylo (pomocí diskuse, reflexe) uvědomění si těchto tří příběhů, jejich analýza a stanovení priorit – čeho chceme při péči o klientku dosáhnout?

 

Analýza: pokud žena přichází až v aktivní fázi porodu, nelze zajistit užší navázání kontaktu s porodní asistentkou, zvlášť pokud je primárně její postoj z nějakého důvodu negativní, je nutné spolupracovat s doprovodem – dulou. Dát najevo svým postojem a respektováním přání klientky kladné nastavení vůči ní, podpořit její přání posouzením rizik, získat ji tak pro spolupráci. Po porodu zjistit příběh rodičky a stanovit individuální ošetřovatelský plán po domluvě s rodičkou a dulou, která má důvěru rodičky a měla by se stát spolupracovnicí v procesu porodu a poporodní péče. Doporučila bych i domluvu s dulou o další spolupráci, která by však u takovéto ženy měla začínat již v období těhotenství a dula by se měla stát prostředníkem k získání důvěry k personálu zařízení, kde chce žena rodit.

 

Stanovení cílů v péči porodní asistentky:

  1. Fyziologicky probíhající porod, zdravá matka i novorozenec. Porod probíhal bez odborné péče v I.době porodní, což přes všechen respekt k přirozenému procesu porodu nelze považovat za zcela žádoucí. Dula je laickou pomocnicí, která má být ženě především emoční oporou, ale není schopná posuzovat rizika. Pokud je rodička rozhodnutá být co nejdéle v domácím prostředí, aby nebyla stresována, je nutné zajistit i odbornou pomoc porodní asistentkou. Porodní asistentka rozlišuje rizika a v rámci nich respektuje individuální přání rodičky. Na základě odborných znalostí a vědeckých důkazů posuzuje rizika (např. novorozenec posouzený jako fyziologický pohledem a pohmatem – barva, dech, tonus, tep pupečníku, aktivita – zajištěno teplo kontaktem s matkou – není důvod ženě jej odejmout k vyšetření apod. X ne jenom říci si: „Klientka to tak chtěla.“).
  2. Spokojená rodička, bez opozice, důvěřující personálu a zařízení.
  3. Snahou porodní asistentky je získat si důvěru rodičky, navázat vztah. Pokud ale vycítí negativní postoj rodičky vůči zdravotníkům, neměla by se stavět do postoje stejného či podobného (nevědomě). Projevy negativismu rodičky nebrat osobně a posuzovat je jako obranný mechanismus psychiky v zátěžové situaci, který je přirozenou ochranou zřejmě po nějaké předchozí zkušenosti. Důležité je připustit si, že se cítí být přirozeně dulou ohrožena ve své pozici odborníka. V této chvíli je ale dula prostředníkem ve vztahu k rodičce, vědomě by se tedy měla snažit o spolupráci s ní.

 

Vzájemná spolupráce, profesionální chování a respekt k individualitě klientek přináší uspokojení a budování vztahu důvěry nemusí znamenat nějaké zvláštní časové zatížení, spíše naopak může předcházet komplikacím.

 

Reklamy

Entry filed under: Porodnictví, Výuka. Tags: , , , , , .

Psychoprofylaktická příprava na porod Učební texty pro porodní asistentky

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Kategorie


%d bloggers like this: