Psaná forma komunikace s pacientem

Září 25, 2008 at 7:10 am Napsat komentář

V letošním roce se na Vysoké škole v Plzni,o.p.s. zabývala skupina studentek porodní asistence v rámci projektového vyučování v předmětech Zdravotnická psychologie (psychologie zdravotnického prostředí), Výzkum v ošetřovatelství a Komunikace  specifickým druhem lidské komunikace a to psanou formou komunikace zdravotníků s pacienty v prostředí čekárny.

Analyzovaly psaná sdělení umístěná v prostředí čekáren a jejich působení na pacienty. Tuto formu komunikace bychom mohli označit jako komunikaci jednosměrnou, masovou. Jsou osloveni všichni přicházející pacienti, informace jsou jim sdělovány, nemají však možnost bezprostředně navázat dialog.

Co vše pomocí psaných zpráv, umístěných převážně na dveřích ordinace nebo na nástěnkách, sdělujeme?

Zprávy a informace

Očekávání

Vztahová sdělení :

-Postoj k pacientovi („Takto vás vidíme“)

-Postoj k sobě („Takto se vidíme my zdravotníci“)

-Náznak dalšího průběhu vztahu („Takto vidíme vztah mezi námi“)

-Postoj k práci („Takto se věnujeme své práci“)

Kromě obsahu sdělení vnímá pacient i „tón“, kterým je sdělení podáváno (uctivý, přikazující, uvolněný, pozitivně laděný, humorný apod.), množství informací (potřebné,  nutné, zahlcující) a nebo způsob jejich uspořádání na dveřích (přesné, esteticky upravené, chaotické). To vše pak působí na pacienta efektem „prvního dojmu“ nebo „haló efektu“, kdy i tato psaná sdělení zahrnuje převážně nevědomě do celkového hodnocení zdravotnického personálu nebo celého zařízení.

Protože u psané formy komunikace chybí další aspekty jako je neverbální sdělení, paralingvistická složka, je zde velký prostor pro domýšlení se a interpretace zvláště ve vztahových sdělení.  U informací typu : „Posaďte se, připravte si kartičku pojištěnce, vypněte mobilní telefon a vyčkejte příchodu sestry. Děkujeme.“ , jistě řadu pacientů napadne:

-vidíme vás jako pacienta neschopného, nechápavého, kterému musíme základní pravidla slušného chování napsat velkým písmem na dveře

-my tady budeme rozhodovat, nezdržujete a nevyrušujte nás při práci, nemáme čas vysvětlovat vše každému zvlášť

-přístup personálu za dveřmi této ordinace nebude příliš partnerský, ale čistě autoritativní.

Bude ale možná řada pacientů, kteří již ani nápisy nevnímají, zasednou a čekají nebo se v nich naopak probudí obranný mechanismus vzdoru a agrese a zaklepou na dveře ordinace. Nevhodné nápisy mohou možná působit podobně jako fenomén Golem efektu, který známe z pedagogické psychologie. Negativní očekávání, záporná předpověď může mít negativní důsledky na prožívání a chování. Když předem očekáváme, že pacienti budou bezohlední a nerespektující zdravotnické prostředí, budeme si také tak každé jejich jednání vysvětlovat.

Pacient později rezignuje a začne se chovat podle našeho původního očekávání. Někdy se mluví o sebenaplňujícím proroctví.  Nápisy, pokud jsou vůbec nutné, je tedy dobré volit obezřetně a spíše s pozitivním nadhledem. Rozvoj vztahu důvěry mezi zdravotníky a pacienty může probíhat jen v prostředí samostatného a odpovědného konání pacientů.

Psychologické výzkumy potvrzují, že jednou z nejdůležitějších složek léčby je kvalitní a důvěryplný vztah mezi lékařem a pacientem, založený na partnerském přístupu. Začněme jej tedy budovat již od vstupu pacienta do čekárny.

Šetření studentek během projektu

Skupina studentek druhého ročníku Porodní asistence Vysoké školy v Plzni, o.p.s. se zabývala touto problematikou v projektu, který rozvíjet tvořivé a kritické myšlení studentů.

Rozhodly se oslovit přímo pacientky, které měly vybrat, které nápisy by na na dveřích ordinace působily nejlépe. Sestavily velmi kreativně dotazník, kde kromě psané formy nápisů využily i nabídky piktogramů. Jejich šetření není vypovídající, protože bylo osloveno jen malé množství respondentek (jen žen). Jde spíše o formování postojů studentek k pacientkám a způsobu myšlení budoucích zdravotnic. Pro praxi může být jejich přístup inspirativní.

(Vyhodnocený dotazník je v příloze pdf) psana_komunikace4

Literatura:

Vybíral Z.: Psychologie lidské komunikace, Portál Praha 2000, ISBN 80-7178-291-2

Venglářová M., Mahrová G.: Komunikace pro zdravotní sestry, Grada Praha 2006, ISBN 80-247-1262-8

Nakonečný M.: Sociální psychologie, Academia Praha 2000, ISBN 80-200-0690-7

 

Projekt Psaná forma komunikace“vypracovaly: Hodysová Daniela, Holečková Jana, Korbová Petra, Krejčová Lenka, Studentky 2.ročníku oboru Porodní asistence, Vysoká škola v Plzni, o.p.s.

Uveřejněno v časopise Sestra 07-08/2008

Reklamy

Entry filed under: Výuka. Tags: , .

Učební texty pro porodní asistentky Otázky ke zkoušce z psychologie PAS2

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Kategorie


%d bloggers like this: